Heta Arbeten

Planerade datum öppna utbildningar

  • 28:e september - Karlshamn
  • 30:e september - Tingsryd
  • 5:e oktober - Växjö
  • 7:e oktober - Åseda
  • 11:e nov - Lessebo
  • 25:e november - Växjö
  • 7:e december - Karlshamn
  • 15:e december - Tingsryd

Inget datum som passar? 

Ingen fara, ta kontakt med oss så löser vi det genom att vi kommer överens om ett datum som passar er! 

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som t.ex svetsning, skärning, lödning och arbeten med varmluftspistol eller sliprondell.
Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har ett giltigt certifikat.
Innehåll
Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.
Målsättning/syfte
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett certifikat.
Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
Behörighet
Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.
För att utbilda och certifiera dig eller dina anställda i Heta Arbeten, klicka på knappen ovan eller ring 070-240 65 11
Kostnad:
2.650 kr inkl kursmtrl, lunch och fika. Certifiering ingår