Om oss
Affärsidé
Aktiebolaget Brandinstruktören bildades 2019, efter flera års längtan att driva denna typ av verksamhet på egen hand.
Jag jobbar parallelt som Styrkeledare Heltid, och tidigare har jag arbetat som Brandman, och Insatsledare/Brandmästare. Mitt anvarsområde har varit utbildningar till både privata företag men också den offentliga sektorn.
Utbildats på Msb:s* skolor i Revinge och Sandö. Började jobba inom Räddningstjänsten 1997.
*MSB-Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Christian Johansson
Min utbildning
  • Räddningsledning A
  • Räddningsledning B
  • Tillsyn och olycksförebyggande A
  • Instruktör Heta Arbeten
  • Huvudinstruktör HLR
  • Huvudinstruktör Barn-HLR
  • Huvudinstruktör D-HLR
  • Instruktör Första Hjälpen
Erbjuda en skräddarsydd utbildning i syfte att förhindra bränder och därmed rädda liv, egendom och miljö.
Vision
Nästan alla bränder går att förebygga
Det är både billigare och lättare att förebygga en brand
Hört från kund
Så otroligt givande att du pratar om vårt brandskydd. Vi känner verkligen igen oss i det du pratar om . /Anders
Bra att du visar bilder från vår verksamhet trots att vi inte är hos oss. /Elisabeth
Kunskaperna jag fick från utbildningen gjorde att jag lyckades släcka branden i vårt kök. Tack ska du ha! (Telefonsamtal dagen efter en brand i köket) /Lena
Samarbetspartners