L-abcde/första hjälpen
När någon drabbas av olycka eller akut sjukdomstillstånd måste vi hjälpa dem omgående, vi kan göra mycket medan vi väntar på ambulans. Om vi inte gör någonting finns det risk för deras liv.
Vid denna utbildning får du lära dig hur du ska agera för att rädda liv och förhindra att tillståndet förvärras.
Utbildningens innehåll:
HLR med hjärtstartare
Luftvägsstopp
Bedöma livstecken
Första hjälpen vid bröstsmärta
Första hjälpen vid stroke
Första hjälpen vid akuta sjukdomstillstånd
Första hjälpen vid blödning
Första hjälpen vid cirkulationssvikt
Första hjälpen vid allergisk reaktion
Första hjälpen vid andningssvårigheter
Första hjälpen vid brännskada samt frätskada
Ge psykosocialt stöd i en akut situation
 Kompletterande innehåll anpassad till verksamhetens art.
Vi varvar teori med mycket tid för praktisk träning.
3-4 timmar