Brandfarliga Heta Arbeten

Brandfarliga Heta Arbeten


Brandfarliga Arbeten är en ny och modern utbildning för alla ni som arbetar med moment där det finns risk för att en brand uppstår. Utbildningen uppfyller försäkringsbolagens krav. 

Alla arbeten som på något sätt orsakar uppvärmning eller gnistor, t.ex. svetsning, lödning, torkning ska utföras brandsäkert. De som utför tillfälliga arbeten med risk för brand måste genomgå en utbildning för att få det tillstånd som krävs. 

Innehåll
  • Ansvar, lagar och regler
  • Organisation
  • Säkerhetsregler & försäkringsvillkor
  • Riskhantering & konsekvenser 
  • Grundläggande brandskydd
  • Brandfarlig vara 
  • Grupparbeten
  • Praktisk släckövning (ej på distansutbildning)
  • Certifiering 
Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Brandfarliga Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret. Brandvakter som bevakar detta arbete. 

Behörighet
Utbildningen Brandfarliga Arbeten ger ett giltigt certifikat i 5 år enligt försäkringsbolagens villkor. Utbildningen är också anpassad till förhållanden i olika branscher t.ex. tak, bygg eller industrin. 

Kostnad:
2.600 kr inkl lunch och frukost. Certifiering och registrering ID06 ingår.