Föreståndare Brandfarlig vara mindre omfattning

Enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) ska det finnas en eller flera föreståndare utsedda, där hantering av brandfarliga varor förekommer i sådan omfattning och på sådant sätt att tillstånd krävs. Föreståndaren ska ha god kunskap om de brandfarliga varorna och riskerna som hanteringen innebär.

Målgrupp:
Utbildningen vänder sig till dig som är, eller ska bli föreståndare eller ställföreträdande föreståndare för brandfarlig vara i mindre omfattning i er verksamhet.
Tidsåtgång:
4 + 4 timmar. 08.30 - 12.30
Innehåll:

  • Brandteori
  • Brandförlopp
  • Vad är brandfarlig vara?
  • Regelverket och lagstiftning
  • Risker vid hantering?
  • Förvaring och hantering
  • Släckutrustning
  • Tillsyn
  • SBA
  • Ansvarsfrågor vid Heta Arbeten

Förkunskaper:

Inga förkunskaper krävs.
Max antal deltagare:
20 st
Kostnad:
3.950 kr exkl. moms
Anmälan:
Vid frågor eller bokning, klicka på knappen ovan eller ring 070-240 65 11