Heta Arbeten

Att genomföra en Heta Arbeten på distans är efter den 1:a maj-22 inte längre möjligt. Obligatoriskt praktiskt moment är nu åter infört i samband med utbildning. 

Heta Arbeten är arbeten som medför uppvärmning eller gnistbildning som t.ex svetsning, skärning, lödning och arbeten med varmluftspistol eller sliprondell.
Försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter kräver att tillståndsansvariga och brandvakter samt personer som utför brandfarliga heta arbeten på tillfällig arbetsplats, är utbildade och har ett giltigt certifikat.
Innehåll
Utbildningen omfattar bland annat brandkunskap, gällande säkerhetsregler, försäkringsbolagens säkerhetsföreskrifter och organisation på tillfällig arbetsplats, samt praktik.
Målsättning/syfte
Efter utbildningen ska deltagaren kunna vidta förebyggande åtgärder vid Heta Arbeten så att risken för brand eller annan skada minimeras. Godkänd deltagare erhåller ett certifikat.
Målgrupp
Anställda och entreprenörer som utför Heta Arbeten. Arbetsledare, entreprenörer och företagsledare som är beställare av Heta Arbeten och därmed har det formella brandskyddsansvaret.
Behörighet
Utbildningen ger behörighet för Heta Arbeten i 5 år.
För att utbilda och certifiera dig eller dina anställda i Heta Arbeten, boka till vänster eller ring 070-240 65 11
Kostnad:
2.950 kr inkl kursmtrl, lunch och fika. Certifiering ingår samt 
registrering ID06. 
Heta Arbeten