Hjärtsäker zon
Standarden Hjärtsäker zon
Standarden "Hjärtsäker zon" ger innehavaren av en hjärtstartare de bästa förutsättningarna för att hjärtstartare och beredskap fungerar när den behövs. Detta genom att rekommendationer och riktlinjer kring rutiner för hjärtstartare och för kompetens i hjärt-lungräddning.
ENLIGT KRITERIERNA SKA EN HJÄRTSÄKER ZON HA:
  • Hjärtstartare installerade.
  • God beredskap och larmrutiner för omhändertagande av hjärtstopp.
  • Beredskap att starta hjärt-lungräddning omedelbart.
  • Tillgång till hjärtstartare inom tre minuter.
  • Hjärtstartare registrerad i Hjärtstartarregistret.
  • Systematiskt underhåll av hjärtstartare.
  • Årlig repetition av hjärt-lungräddning