Priser hjärtstartare
Hjärtstartare Samaritan PAD 500P                     16.900 kr
Samaritan PAD 500P kan lite mer än många andra hjärtstartare. Du får instruktioner direkt om vad du ska göra. Den hjälper dig till en bra kvalitet på HLR, genom att ge respons på dina bröstkompressioner. Om dina kompressioner behöver förbättras så får du uppmaning om att trycka hårdare, snabbare eller långsammare.
 
Hjärtstartare Samaritan PAD 350P                     13.900 kr
Detaljerad beskrivning
 
Hyra hjärtstartare / dygn                                      500 kr/dygn
Vid tillfälligt behov av hjärtstartare, finns det möjlighet att hyra en PAD 500P. Sportevenemang, konsert, konferens, mässa.....
 
Hyra hjärtstartare / månad (48 månaders bindningstid)
från 299 kr/månad

Företag erbjuds att hyra en Samaritan PAD 500P
Larmat skåp inomhus                                             2.950 kr
Larmat skåp utomhus med värme                      5.595 kr
Priser är exkl. moms
Samaritan PAD 500P