Priser hjärtstartare
Hjärtstartare Samaritan PAD 500P                     
Samaritan PAD 500P kan lite mer än många andra hjärtstartare. Du får instruktioner direkt om vad du ska göra. Den hjälper dig till en bra kvalitet på HLR, genom att ge respons på dina bröstkompressioner. Om dina kompressioner behöver förbättras så får du uppmaning om att trycka hårdare, snabbare eller långsammare.
 
Hjärtstartare Samaritan PAD 350P                     
Detaljerad beskrivning
 
Hyra hjärtstartare / dygn                                     
Vid tillfälligt behov av hjärtstartare, finns det möjlighet att hyra en PAD 500P. Sportevenemang, konsert, konferens, mässa.....
 

Hör av er för offert
Samaritan PAD 500P