Utrymningsövning

Enligt Arbetsmiljöverket är det viktigt att all personal känner till hur de ska bete sig vid ett utrymningslarm. Den kunskapen får de bäst genom regelbundna utrymningsövningar. Arbetsgivare och anställda avgör gemensamt hur ofta man ska ha övningarna.
Utrymningsövningar kan ersättas med information om den ger likvärdiga kunskaper. Det är särskilt viktigt att informationen är anpassad till alla. Det gäller både nyanställda, personer med annan språklig och kulturell bakgrund och personer med funktionsnedsättning.
Det är viktigt att man på arbetsplatserna har en beredskap för hur man ska göra om det börjar brinna eller om t.ex. gas strömmar ut. Det gäller även vid bombhot, hot och våld, översvämning med mera.
Exempel på förebyggande åtgärder för att underlätta utrymningen:

 • Utrymningsvägarna behöver vara tillräckligt stora och vara utformade så att de är lätta att använda.
 • Risken för skador minskar ju tidigare faran upptäcks, genom till exempel larm som varnar.
 • Personalen behöver känna till riskerna vid en utrymning och vad de ska göra.
 • Det ska som regel finnas minst två utrymningsvägar.
 • Det är viktigt att utrymningsvägarna inte är blockerade.
 • Dörrar i utrymningsvägarna får inte vara låsta på ett sätt som gör dem svåra att öppna.
 • Skyltningen till utrymningsvägarna ska vara tydlig.
 • Utformningen och storleken på utrymningsvägar.
 • Tidig upptäckt av fara till exempel genom larm som varnar.
 • Kunskaper om risker och hur man beter sig.
 • För att boka en utrymningsövning eller diskutera ett upplägg, klicka på knappen ovan eller ring 070-240 65 11