Utrymningsplan
Utrymningsplaner skall i princip finnas på varje arbetsplats. Kravet är, om lokalerna inte är lätt överblickbara och om inte alla där har god lokalkännedom. Men eftersom man i nästan alla verksamheter måste räkna med besökare utan god lokalkännedom, och eftersom det finns ett lagkrav i arbetsmiljölagen på att ha tydligt anslaget om hur man larmar och varna, så förefaller en utrymningsplan vara den enklaste vägen att gå.
Utrymningsplanen levereras och monteras.
Framtagandet följer svensk standard (SS2875)